Lupe Fiasco: Tetsuo and Youth Preview Tour

62 photos and videos
Rialto Theatre - Tucson, AZ
Nov 10, 2013